CE TREBUIE SA STII DESPRE PERIOADA DE PROBA

 


Ce este perioada de probă?

    Perioada de probă este prima parte a contractului ( indiferent de tipul lui ) și reprezintă primele zile de lucru.

    Perioada de probă ajută cele două părți ale contractului ( angajat și angajator ) să înțeleagă dacă alegerea făcută este conform așteptărilor de ambele părți. 

    Totodată, perioada de probă reprezintă o clauză facultativă, nicidecum obligatorie.

Cât durează perioada de probă?

   - Cel mult 30 zile calendaristice pentru persoane cu dizabilități

    - Cel mult 90 zile calendaristice pentru funcții de execuție 

    - Cel mult 120 zile calendaristice pentru funcții de conducere 

* Există și perioada de probă sub 30 zile lucrătoare dacă vorbim de contract de muncă determinat/ muncă temporară .

* Dacă în timpul negocierilor cele două părți agreează că nu este nevoie de o astfel de perioadă, se poate renunța la aceasta ( ea având oricum caracter facultativ ).

De știut în perioada de probă.....

✅ Beneficiezi de drepturile și obligațiile existente în CIM, regulamentul intern al societății sau contractul colectiv de muncă ( dacă există )

📝 În cazul concedierii sau demisiei nu este nevoie de preaviz ( colaborarea poate lua sfârșit printr-o simplă notificare scrisă, la inițiativa oricărei părți ) 

🌞 Beneficiezi de concediu de odihnă și în acest interval 

🔁 Perioada de probă este tot vechime în muncă 

CIM- contract individual de muncă 

Câte perioade de probă îmi poate solicita angajatorul?

✔  O singură perioadă, la începutul CIM- ULUI

✔ Excepție:  o nouă perioadă de probă poate interveni dacă urmează să debutezi  ( la același angajator )

pe o nouă funcție sau vei schimba condițiile de muncă ( urmând să desfășori activitatea în condiții grele, vătămătoare sau periculoase ) 

✔ Totodată, dacă ai încetat un CIM la un angajator și te gândești să semnezi un nou CIM cu acesta în următoarele maxim 12 luni, vei fi încadrat fără perioadă de probă.  Totuși, în situația în care vei deține aceeași funcție, însă atribuțiile nu vor fi similare, se poate stabili o nouă perioadă de probă aferentă noului CIM încheiat.