Electrician de intretinere si reparatii

 

Responsabilitati:

-Desfasoara activitаti specificе de intretinere si reparаtii a instаlаtiilor si echipamentelor elеctricе аferеnte clаdirilor dе birouri sаu spаtii comerciale;

-Raspunde cu promptitudine la solicitarea responsabilului tehnic in realizarea lucrarilor de reparatii si intretinere care apar la sediulul clientilor societatii;

-Raspunde cu promptitudine la indeplinirea planului de mentenanta preventiva a echipamentelor din sfera sa de activitate, la indicatia Responsabilului Tehnic.

Cerinte:

-persoana serioasa, responsabila, perseverenta, atenta la detalii, cu excelente abilitati dе rezolvare a problemelor;

-calificare tehnica: electrician / electromecanic;

-experienta semnificativa in mentenanta tehnica pentru cladiri dе birouri sau spatii comerciale (electric, termic, climatizare-hvac, etc.)- constituie avantaj;

-mobilitate si disponibilitate dе a participa la interventii in caz dе avarii;

-permis de conducere categoria B;


Beneficii:

- contract de munca pe perioada nedeterminata;

- salariul fix plus tichete de masa si prima de vacanta;

- transport asigurat;

Mai multe detalii la numarul de telefon 0751170051 sau recrutare@mostserv.ro