Operator date contabilitate

Angajator: TLS

Descrierea postului:
- realizeaza activitatii de operare/ validare / prelucrare date din cadrul societatii si de corectitudinea si legalitatea inscrisurilor efectuate ;
- raspunde de efectuarea operatiunilor in functie de prioritati si urgente, conform precizarilor sefilor ierarhici si/sau de cadenta procedurilor zilnice de lucru in echipa sau individual;
- raspunde de respectarea disciplinei muncii ;
- raspunde de incadrarea in termenele de efectuare a activitatilor stabilite prin contractele incheiate de companie cu terti beneficia
- asigura, urmareste si respecta permanent legalitatea operatiunilor efectuate .
- emite, inregistreaza si arhiveaza facturile in sistemul de gestiune a stocurilor;
- asigura desfasurarea activitatii de operare/ validare/ prelucrare a datelor in conformitate cu procedurile intene de lucru;
- asigura respectarea regulilor de intocmire a documentelor cu care opereaza DEP. OPERARE - FACTURARE al companiei si depunerea/ distribuirea la termen a acestora catre departamentele complementare ;
- asigura pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a situatiilor curente interne ;
- preia zilnic si permanent de la agenti, telefonic sau prin intermediul e-mail-ului sau fax-ului comenzile clientilor;
- urmareste comenzile, livrarile, notificarile si avizarile curente ;
- raspunde solicitarilor clientilor si urmareste primirea feed-back-ului pentru livrarile efectuate ;
- prezinta directorului de vanzari documentele/ situatiile / analizele solicitate de acesta .
- identifica si comunica superiorilor cerintele privind calitatea serviciilor solicitate de clienti;
- participa periodic si permanent la verificarea stocurilor scriptice si fizice si la efectuarea anuala a inventarului;
- intocmeste avize, facturi, stocuri;
- completeaza si revizuieste nomenclatoarele;
- urmareste si actualizeaza stocurile de produse, cosmetice, parafarmaceutice, jucarii, articole de imbracaminte si incaltaminte ;
- urmareste situatia retururilor, intocmind/ generand liste cu acestea;
- urmareste situatia produselor deteriorate sau expirate si intocmeste / genereaza liste cu acestea.
- respecta procedurile interne privind inregistrarea si arhivarea documentelor;


Localitate: Deva

Contact: Telefon: 0744636434