Electrician intretinere si reparatii

Angajator : EnergoBit

Locatie : Deva

CERINȚE:
Studii medii de specialitate profil electric (liceu) sau școală profesională de profil;
Prezintă avantaj:
-Experiența în instalații electrice de JT, MT, IT
-Electrician autorizat ANRE gr. I/II B;
Apt pentru lucrul la înălțime și sub tensiune;
Permis de conducere cat. B;
Îndemânare și pricepere;
Disponibilitate pentru deplasări;
Capacitate de muncă și operativitate

ATRIBUȚII:
Efectuează lucrări de întreţinere, reparaţii şi înlocuire la instalaţii electrice de JT/ MT/ IT;
Asigură service şi intervenţii în perioada de garanţie şi post garanţie a echipamentelor furnizate de companie, la sediul clienţilor/locaţia de furnizare a produselor;
Execută lucrări de intervenţii accidentale în instalaţiile de JT / MT / IT - reglări şi probe de aparataj, strângere contacte, ungere şi curăţare aparataj;
Execută punerea în funcţiune de instalaţii noi de JT / MT / IT şi legare instalaţii noi (branşamente în cablu sau aerian) la instalaţiile existente;
Execută lucrări necesare instalării/racordării echipamentelor electrice.

Informatii la telefon : 0264 207 500
email : ebit@energobit.com