Inspector/Referent Resurse Umane


Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara organizează în perioada 19-24 septembrie 2016 cursul de perfecţionare: 
INSPECTOR/REFERENT RESURSE UMANE.

Cursul este acreditat de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi oferă toate competenţele necesare ocupării unei poziţii de inspector/referent resurse umane, în cadrul unei structuri instituţionale sau în cadrul unei companii.

Conditii de acces: studii medii.

IMPORTANT!
Conform Clasificării Ocupaţiilor din România inspectorul/referent resurse umane are nevoie de un nivel de instruire de studii medii sau postliceale. După cum ştim, acest nivel de instruire nu asigură specializarea în acest domeniu. De aceea, cursul se adresează persoanelor care au atribuţii în domeniul resurselor umane, gestionează dosare de personal şi Registrul de evidenţă al salariaţilor, fără studii superioare de specialitate şi nu numai.

Cursul este adaptat ultimelor modificări aduse Codului muncii şi va prezenta noţiuni legate de aplicaţia REVISAL, criteriile de evaluare a performanţei angajaţilor şi modificările aduse contractului individual de muncă. Absolvenţii, datorită pregătirii practice din timpul cursului, vor fi capabili să opereze cu documentele care se regăsesc într-un departament de resurse umane, să menţină relaţia cu autorităţile publice arondate Ministerului Muncii şi cu Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Pentru mai multe detalii şi înscrieri ne puteţi contacta de luni până vineri între orele 8.00 - 16.00 la sediul nostru, la telefon 0254212924 sau 0737505448, pe fax 0254218973 sau e-mail: office@ccihunedoara.ro, persoană de contact Claudia Mica.

În funcţie de completarea grupei, CCI Hunedoara îşi rezervă dreptul de modificare a datei de începere a cursurilor.