Expert achizitii publice

Camera de Comerţ și Industrie Hunedoara organizează în perioada 3-14 octombrie 2016, la Deva, cursul de perfecţionare Expert achiziţii publice, cod COR 214946.

Cursul este adaptat ultimelor modificări legislative și se adresează atât Autorităţilor Contractante cât şi Ofertanţilor implicaţi în procedurile de achiziţii publice. Operatorii economici vor afla concret cum să pregătească oferta tehnico-financiară cât mai corect, realist, transparent, astfel încât să corespundă nevoilor Autorităţilor contractante. Reprezentanţii Autorităţilor Contractante vor afla foarte multe noutăţi din punct de vedere legislativ, modul concret de derulare al procedurilor de achiziţie publică, diferenţa dintre proceduri.

Cursul este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări și se finalizează cu examen pentru obţinerea certificatului de absolvire. La curs pot participa și persoane care au deja un certificat de Expert achiziţii publice și care doresc să-și perfecţioneze cunoștinţele conform ultimelor modificări în domeniu.


Condiţii de acces: studii superioare


Programul de derulare a cursurilor este de luni până vineri între orele 16-20.


Locul de desfășurare a cursurilor este la sediul CCI HUNEDOARA, din Deva, str. 1 Decembrie, nr. 23.
Pentru detalii suplimentare și înscrieri ne puteţi contacta la telefon 0254-212924, 0737505449 sau email office@ccihunedoara.ro.